آموزش‌های‌سازمانی

انواع آموزش های سازمانی چیست؟ + انواع مدل ها و آموزش سازمانی استراتژیک

انواع آموزش سازمان از نظر ساختار

انواع آموزش های سازمانی – پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات در عصر کنونی، رقابت پیچیده ای را در میان کسب و کارها پدید آورده که حیطه کارمندان نیز از این قائده مستثنی نبوده و هر یک از افراد در هر جایگاهی از عرصه تجاری یا اقتصادی در جامعه بایستی مجموعه ای از اهداف آرمانی را طبق علم جامعه و آموزش های همگانی برای موفقیت کسب و کار خود رعایت کنند. به همین جهت، تمامی ارگان ها اقدام به استخدام نیروهای مستعد و آموزش پذیر کرده تا در این عرصه تلاش خود را به اثبات رسانده و نام و جایگاه خود را در میدان رقابت اقتصادی حفظ کنند. انواع آموزش سازمانی مطابق با شرایط کاری و محتوایی هر سازمان سبب افزایش رونق اقتصادی و بهبودی سطح کیفی شرکت خواهد شد. 

انواع آموزش های سازمانی

انواع آموزش های سازمانی: کلمه آموزش در اصل به معنای مجموعه ای از رفتارهای افراد یک جامعه بوده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است با یکدیگر در ارتباط هستند. آموزش نوین بدنبال تغییر فکری تربیت و آموزش نیروهای مستعد کاری بوده تا در عرصه تجاری و اقتصادی، شرکت ها جایگاه خود را تثبیت کرده و موفقیت چشم گیری را به دنبال داشته باشند. 

بسیاری از سازمان‌ها برای هوشمند سازی سامانه آموزش کارمندان خود رقابت داشته و اهداف آرمانی آن را دنبال می کنند. این نوع سازمان ها برای سرمایه های مالی و حفظ ذخایر شرکت خود رقابت نکرده و تنها برای بالندگی سازمان خود در میان رقبا و حفظ نام و جایگاه اصیل خود تلاش می کنند. 

انواع آموزش های سازمانی - دکتر امیریان
انواع آموزش‌های سازمانی و انواع مدل های آموزش سازمانی

امروزه، یادگیری انواع آموزش های سازمانی برای هر یک از پرسنل و مدیران گروه های تجاری و سازمان ها یک اصل مهم به شمار رفته و به عنوان یک مزیت در نظر گرفته می شود. در گذشته، این اصل بر شایسته محوری کارکنان استوار نبوده و تنها بر پایه نسبت های فامیلی نیروهای کاری استخدام می شدند. اما، امروزه این اصل تغییر یافته و افراد تنها بر پایه شایسته محوری و یادگیری تکنیک های موفقیت وارد عرصه کاری می شوند.

یادگیری اصول انواع آموزش های سازمانی دست خوش تغییرات غیر قابل پیش بینی و مداوم بوده و افراد برای موفقیت بهتر بایستی این اصول را مطابق با علم روز بیاموزند. سمت های شغلی هر یک آموزش های سازمانی خاص خود را داشته که اصول و قواعد موفقیت در آن سمت را مشخص خواهد کرد. 

تعیین اهداف آموزشی کوتاه مدت، مشخص کردن اهداف آموزشی بلند مدت، تعیین منابع و محتوای آموزشی، ارزیابی شاخص های شغلی، چرخش و ارتقاء شغلی هم چنین یک پارچگی اصول آموزشی سازمانی از اهداف برنامه ریزی شده دوره های آموزش سازمانی بوده که قبل از هر دوره با توجه به سمت شغلی مشخص می شود. 

انواع مدل های آموزش سازمانی

در ادامه به بررسی چند مدل موفق و برتر در حیطه انواع مدل های آموزش سازمانی خواهیم پرداخت:

 • آموزش آنلاین

در چند سال اخیر، آموزش های آنلاین سبب صرفه جویی در وقت کارکنان و بهبودی یادگیری اصول آموزشی شده است. از همین رو، آموزش انلاین در میان انواع مدل های آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. صرفه جویی در وقت و هزینه، بهبودی سطح کیفی یادگیری، آموزش در هر زمان و مکان به صورت دلخواه و افزایش سرعت یادگیری از مزایای این نوع یادگیری انواع آموزش سازمانی است. 

 • آموزش انفرادی

این نوع آموزش سازمانی از قدیمی ترین آموزش های کارکنان بوده که افراد به صورت گروهی در کلاس هایی با حضور استاد شرکت کرده و اصول و قواعد مربوط به سمت شغلی خود را آموزش می بینند. این نوع آموزش معایبی نیز داشته که سرعت یادگیری تمامی افراد یکسان نبوده و ممکن است زمان کلاس ها متناسب با شرایط هر یک از افراد حاضر در کلاس نباشد.

 • آموزش مهارت های نرم

یکی از انواع آموزش سازمانی، آموزش مهارت های نرم به کارکنان است. این نوع آموزش به نحوه تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر برمی گردد. توسعه مهارت های فردی در یک سازمان، سرعت عملکردی سازمان را افزایش خواهد داد. 

 • آموزش اجباری

گاها شرکت ها یا سازمان های متعددی در یک حیطه خاص فعالیت داشته و کارکنان در بدو ورود بایستی در یک دوره آموزشی بالاجبار شرکت کنند. این نوع آموزش نیز دسته از آموزش های سازمانی برای موفقیت و بهبودی وضعیت سازمان است. 

انواع آموزش سازمان از نظر ساختار

 

آموزش سازمانی
آموزش سازمانی
 • آموزش سازمانی مشترک

در این نوع آموزش مدیران یک سازمان به صورت مشترک در برنامه ریزی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان شرکت کرده و با یادگیری اصول و استراتژیک تعاملی هر یک از مدیران، وضعیت سازمان بهبود خواهد یافت.

 • آموزش سازمانی محصول

دسته ای دیگر از آموزش های سازمانی ساختاری مربوط به یک محصول خاص شده که افراد در یک سازمان بایستی هر دسته از محصول را به عنوان یک واحد جداگانه در نظر گرفته و اهداف موفقیت سازمان در همان عرصه را دنبال کنند.

 • آموزش سازمانی جغرافیایی

در این مدل آموزش تنها یک محدوده جغرافیایی تحت پوشش قرار گرفته و معمولا برای سازمان هایی که در ارتباط با شرکت های خارجی هستند به کار گرفته می شود.

 • آموزش سازمانی ماتریسی

این ساختار برای آموزش ابعاد مختلف یک سازمان تنظیم شده است. 

انواع آموزش سازمانی استراتژیک

آموزش سازمانی استراتژیک

آموزش های سازمانی در این گروه به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی خواهند شد:

 • آموزش بلند مدت

این نوع آموزش های برای آماده سازی حرفه ای کارکنان در سمت های شغلی متفاوت به کار گرفته می شود. در این نوع آموزش اهداف سازمانی یک شرکت به صورت بلند مدت و حرفه ای جهت ارتقاء سطح کیفی سازمان و استراتژی سازمان آموزش داده می شود.

 • آموزش کوتاه مدت

در این نوع آموزش، ساعت و سطح آموزش از پیش تعیین شده و برای آماده سازی افراد جهت تصدی یک شغل خاص در مدت زمان کوتاه در نظر گرفته می شود.

 

انواع آموزش سازمان انتفاعی

 

آموزش سازمانی انتفاعی

سازمان های انتفاعی معمولا به صورت آموزش حضوری و غیر حضوری انجام می شود. آموزش حضوری در مقایسه با آموزش غیر حضوری از سرعت یادگیری بالاتری برخوردار بوده و در عین حال آموزش غیر حضوری با شرایط هر یک از کارکنان تصدی شغل های خاص مطابقت بیشتری دارد.

انواع آموزش های سازمانی پیمانکاری

این دوره از آموزش ها معمولا به صورت حضوری و عملی انجام می شود. برخی از سازمان های خاص آموزش های اجباری برای تصدی و ارتقاء شغلی سمت خاص در نظر گرفته که فرد پیش از استخدام بایستی دوره های آموزشی مربوط به سمت شغلی مورد نظر را کامل کند. آموزش سازمانی پیمانکاری جزء مهمی از انواع آموزش سازمانی بوده که غالبا اهمیت این موضوع نادیده گرفته می شود.

انواع آموزش سازمانی ابتدایی

 • آموزش پیش از خدمت

این نوع آموزش برای آماده سازی کارمندان پیش از ورود به حیطه کاری مورد نظر انجام شده و تاثیر بسیاری بر روی عملکرد نهائی وی در سلزمان دارد.

 • آموزش حین خدمت

تمامی افراد تحصیلات آکادمی خود را پیش از استخدام گذرانده و پارامترهای اصلی را در حین کار آموزش خواهند دید. 

 

سخن آخر

آموزش انواع مدل های سازمانی مطابق با نیازهای یک سازمان و شرایط کاری نیروهای تخت پوشش به  لحاظ فرهنگ و رفتار، نیازمند افراد خبره و آموزش دیده است. اگر مدیر یک مجموعه یا سازمان هستید به راحتی با همکاری افراد ماهر پتانسیل کارکنان خود را در جهت پیش برد اهداف سازمانی تحت امر خود به کار گیرید. اگر چه رفتار سازمانی در کنار اصول پیشرفت اقتصادی از اهمیت بالائی برخوردار بوده اما بسیاری از سازمان ها تنها به سرعت و افزایش حجم نرخ تولید سازمان در میان رقبا توجه داشته و تاثیرات مربوط به تعامل و همکاری با افراد را نادیده گرفته اند.

سوالات متداول:

 • آموزش های سازمانی چند نوع است؟

آموزش ها بر حسب سمت شغلی و استراتژی اهداف به دسته بندی های مختلفی از جمله: کوتاه مدت، بلند مدت، اجباری، عملی، استراتژی و … تقسیم بندی می شوند.

 • کدام نوع از آموزش ها در سطح آموزش سازمانی هستند؟

آموزش مهندسی مجدد یا TQو آموزش های تکنیک حل مسئله از انواع آموزش سازمانی در سطح آموزش های فرایند سازمانی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا