به جرات میگم که رویکرد سیستم نیوهیومن برای رشد و توسعه فردی، برای رفع مشکلات و چالش‌های فردی و ارتباطی، یک سیستم کاملا منحصربفرده که در مدت زمان بسیار کم، خیلی وقت‌ها حتی در یک جلسه سبب مدیریت موثر موضوع میشه! 

نگاه نیوهیومن، نگاهی مبتنی بر قالب‌شکنی، پاگذاشتن در ناشناخته‌ها، تمرکز بر تبدیل شدن نه تغییر ناماندگار ، تکیه بر توانمندیها و فرصت‌ها و کاملا شخصی‌سازی شده متناسب با هر مخاطب است.

خدمات رشد و توسعه فردی و مدیریت زندگی نیوهیومن به چند شکل ارائه می‌گردد:

  •      با لایف کوچینگ سه ماهه نیوهیومن، مسیر تبدیل شدن به یک انسان جدید و نسخه جدیدی از خودتان را در پیش می‌گیرید. با معماری نیوهیومن، با نگاهی سفارشی و مخصوص شما، بر اساس آنچه گذشت شما، وضع موجودتان و ماهیت‌تان، برنامه و مسیر تیدیل شدن شما به یک انسان جدید با مجموعه باورها و نگرش‌های جدید، آگاهی‌های جدید و ناخودآگاه برنامه‌ریزی شده جدیدت در پیش می‌گیری. لایف کوچینگ سه ماهه نیوهیومن، نقطه عطف زندگیت میشه؛ تولدی دوباره و آگاهانه. انتخاب آگاهانه هر آنچه که در ناخودآگاهت از قبل و بدون انتخاب داری!

  • نگاه نیوهیومن به ارتباط به زندگی مشترک و روابط همسری، یک نگاه متفاوت و قالب‌شکنانه است که به شما کمک می‌کنه، آگاهانه و خودآگاه انتخاب و تعامل کنید و برای بهبود یا نجات روابط‌تون با روش‌ها و آگاهی‌های جدید عمل کنید.

  • مشاوره‌های تک‌جلسه‌ای موضوع محور هم به شما کمک می‌کنه که بتونید با نگاه نیوهیومن، موضوع یا مساله‌تون رو در یک جلسه، مدیریت کنید.

مشاوره تک جلسه‌ای . موضوع محور

مشاوره زندگی مشترک و مدیریت ارتباط

لایف کوچینگ سه ماهه

اگر هنوز به اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیری و انتخاب پلن مورد نیاز خود نیاز دارید، با فشردن دکمه زیر، شماره خود را وارد کنید تا بتوانید چند دقیقه با من صحبت کنید و شما رو راهنمایی کنم.