1

برای ارتقا زندگی و کیفیت کسب و کارم راه‌های زیادی رو امتحان کردم شرکت در همایش نیوهیومن بهترین قدمی بود که برای بهتر شدن کسب و کارم انجام دادم، امروز در زندگیم، در شرایطی قرار گرفتم که حال خوب خودم و کسب و کارم قسمت کوچکی از اون حال خوبه! متوجه شدم تموم چیزی که نیاز دارم انسان جدید بودنه! انسان جدیدی که رویای حال خوب و کسب و کار خوب رو برای خودش و همه ی انسان‌ها داره...