از روزی که نیوهیومن یا انسان جدید تمام بیقراری من شد مهم‌ترین خواسته و انگیزه‌ی زندگیم این شده که به انسان‌های بیشتری بتونم کمک کنم تا بیقرار نیوهیومن شدن باشند

بیقرار کشف عظمت‌هاشون بشن، پا توی ناشناخته‌ها بذارن از اهلی شدگی‌ها و شرطی شدگی‌ها رها شن و نهایتا بتونن زندگی‌ای در شان عظمت انسانیشون داشته باشند. جایی که انسان ها بتونن زندگی معناداری برای خودشون خلق کنند و با حضور و آگاهی از رنج‌ها رها شن. طوری زندگی کنند که نماینده‌ی خوبی برای خدا روی زمین باشند  و اعتماد بنفس اشرف مخلوقات بودن رو داشته باشند


برای هماهنگی زمان انعقاد قرارداد یا هماهنگی جلسه توجیهی ویدیویی،

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

09900300013